Öljykolmio suorittaa öljysäiliöiden puhdistuksia, tarkastuksia, hitsauskorjauksia ja lasikuitupinnoituksia sekä järjestää tarvittaessa väliaikaisen lämmityksen.

Ota yhteyttä

Öljysäiliön purku

Joissain tapauksissa käytössä ollut öljysäiliö on päässyt jo niin huonoon kuntoon, että sen vaihtaminen uuteen on korjaamista kannattavampaa. Tällöin öljysäiliön purku tulee eteen, kun vanha säiliö tarvitsee poistaa uuden tieltä. Vastaavasti lämmitysmuodon vaihtaminen öljylämmityksestä esimerkiksi maalämpöön voi edellyttää öljysäiliön purkamista.

Maanalaisten ja sisäsäiliöiden purkutyöt osaavien ammattilaisten toimesta

Toteutamme sekä maanalaisten öljysäiliöiden, että sisäsäiliöiden purkutöitä. Mikäli mahdollista, Öljykolmio suorittaa kaikki öljysäiliön purkuun liittyvät toimenpiteet. Maanalaiset säiliöt kaivetaan paikaltaan ylös ja mikäli tilalle ei tuoda uutta säiliötä, sen jättämä kuoppa täytetään.

Sisäsäiliöiden poistaminen edellyttää lähtökohtaisesti aina niiden purkamista osiin. Säiliöt puretaan aina mahdollisuuksien mukaan niin, että ympäröiville rakenteille ei aiheuteta ylimääräistä vahinkoa. Mikäli sisäsäiliön purkaminen edellyttää timanttisahausta, asbestin poistoa tai vastaavaa erikoistyötä, hyödynnämme ammattitaitoisten yhteistyökumppaneidemme palveluita. Erikoispurkutöihin käyttämämme yhteistyökumppanit ovat asiansa osaavia ammattilaisia, joilta löytyy tarvittavat luvat esimerkiksi asbestipurkutöihin.

Täysi palvelu purkujätteiden hävittämistä myöten

Hävitämme puolestanne sekä poistetun säiliön, että mahdolliset purkujätteet. Voimme myös sopia, että asiakas hävittää purkujätteet itse näin halutessaan.

Pöytäkirja öljysäiliön purkamisesta viranomaiselle ja asiakkaalle

Säiliön poistamisen tai purkamisen jälkeen teemme puolestanne myös tarvittavat ilmoitukset paloviranomaisille. Paloviranomaisille toimitetaan pöytäkirja öljysäiliön purkamisesta ja poistamisesta, jonka saatte myös itsellenne laskun mukana. Tällöin viranomaisilla on jo olemassa tieto siitä, että säiliö on poistettu. Tieto tulee tarpeeseen jos esimerkiksi kiinteistössä on tulipalo tai lähialueilla on havaittu öljyä maaperässä tai viemäreissä – näissä tapauksissa voidaan pöytäkirjasta todeta, että säiliö on kiinteistöstänne poistettu eikä näin ollen aiheuta ongelmia.

Pyydä tarjous öljysäiliön purkamisesta

Öljysäiliöiden purkutöissä on järkevintä luottaa osaavaan asiantuntijaan. Ota meihin yhteyttä ja kerro lisää purettavasta säiliöstä. Annamme mielellämme tarjouksen purkutöistä!

ÖLJYKOLMIO

LIETO

Urakuja 1
21360 LIETO AS
010 28 66 080
toimisto@oljykolmio.fi
0710291-5

OTALAMPI

Vanha Porintie 1408
03300 OTALAMPI
010 28 66 080