pinnoitus7

Öljysäiliön pinnoituksen hintaan vaikuttaa säiliön koko