Öljykolmio suorittaa öljysäiliöiden puhdistuksia, tarkastuksia, hitsauskorjauksia ja lasikuitupinnoituksia sekä järjestää tarvittaessa väliaikaisen lämmityksen.

Ota yhteyttä

Öljysäiliöiden tarkastus ja hitsauskorjaus

Melko usein vanha öljysäiliö on joko huonokuntoinen tai peräti puhkeaa tarkastuksen yhteydessä. Tällöin nopein tapa saada säiliö käyttökuntoon on kunnostaa se hitsaamalla.

Kuivan tilan sisäsäiliöt voidaan kunnostaa pelkällä hitsauskorjauksella, koska kuivassa tasalämpöisessä tilassa teräksen korroosio on hidasta. Hitsaus polttaa ulkopuolisen pinnoitteen hitsisauman kohdalta, jolloin kosteissa tiloissa ja maanalla olevat säiliöt alkavat syöpyä pinnoitteettomalta kohdalta hyvinkin nopeasti.

Hitsauskorjauksen laajuus määräytyy syöpyneiden alueiden koosta. Käytännössä sisäsäiliöön hitsataan uutta teräspeltiä vain syöpyneiden alueiden päälle, ellei koko pohjaosa ole syöpynyt niin pahoin, että säiliön luokka putoaa A:sta B:hen tai huonompaan.

Maanalaisen säiliön korjaaminen pelkästään hitsaamalla ei ole suositeltavaa ulkopuolisen pinnoitteen vaurioitumisen tähden. Hitsauskorjattu maanalainen öljysäiliö kannattaa pinnoittaa sisäpuolelta lasikuidulla.

Hitsauskorjattu maanalainen öljysäiliö suositellaan tarkastettavan ensimmäisen kerran kahden ( 2 ) vuoden kuluttua, ja mikäli ei havaita ulkopuolisen syöpymisen nopeutuneen toisen kerran viiden ( 5 ) vuoden kuluttua.

Lasikuitupinnoitetun säiliön suositeltava tarkastusväli on 10 vuotta.

Öljysäiliön korjaus

Työn suoritus

Pohjan alueella olevat syöpymiset täytehitsataan. Tarvittaessa hitsataan 5mm vahvuisesta levystä valmistettu paikka, jos syöpymiä on paljon pienellä alueella.

Menetelmän edut

Säiliö saadaan nopeasti käyttöön.

Näin öljysäiliön kunnostus ja hitsauskorjaus etenee

Öljysäiliön tarkistus alkaa miesluukun avaamisella. Tässä kohteessa öljysäiliö sijaitsee kiinteistön takapihalla ja siihen on tehty betonikuilu miesluukun yläpuolelle. Tästä luukusta mennään sisälle säiliöön.

Öljysäiliöstä on tyhjennetty puhdas öljy erilliseen varastosäiliöön. Säiliöön kertynyt liete ja vesi on poistettu erilliseen lietesäiliöön.

Miesluukun kautta säiliöön lasketaan hitsaustarvikkeet.

Hitsauskorjauksessa reijät ensin tulpattiin ja lopuksi reikien päälle hitsataan peltipaikat tiiviyden varmistamiseksi.

ÖLJYKOLMIO

LIETO

Urakuja 1
21360 LIETO AS
010 28 66 080
toimisto@oljykolmio.fi
0710291-5

OTALAMPI

Vanha Porintie 1408
03300 OTALAMPI
010 28 66 080